Agencja Pracy Twórczej

Profesjonalne wydawnictwo branżowe

Dla placówek oświatowych

Inspiracje Nauczanki
Jedyny magazyn dla nauczycieli zawierający gotowe pomysły oraz scenariusze prowadzenia zajęć

Pieniądze Są Dla Szkoły
Jedyny na rynku praktyczny magazyn informacyjny dotyczący funduszy dla szkół

Jadłospisy i przepisy dla placówek zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży
Jak gotować smacznie i tanio, stosując przepisy nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia po 1 września 2015 r.

Dokumentacja Dyrektora Przedszkola na płytach CD
Roczny cykl płyt obejmuje ok. 250 dokumentów przygotowanych specjalnie dla przedszkoli

Dokumentacja Dyrektora Szkoły na płytach CD
Roczny cykl płyt obejmuje ok. 400 gotowych do wykorzystania dokumentów dla dyrektorów szkół

Nadzorwprzedszkolu.pl
Portal z wzorcową dokumentacją przygotowaną specjalnie dla dyrektorów przedszkoli

Nowynadzorpedagogiczny.pl
Portal z wzorcową dokumentacją dla dyrektorów szkół

Czasopisma branżowe

Magazyn Nowa Geodezja w Praktyce

Z praktyki każdego geodety: prawo, obliczenia, inwestycje, sprzęt i technologie

Zobacz szczegóły

Drogi gminne i powiatowe

Przewodnik prawny i technologiczny zarządców dróg, projektantów, inwestorów

Zobacz szczegóły

 

Szkolenia

Wydawnictwo APT organizuje szkolenia z programu unijnego Erasmus+.
O dotacje z tego programu ubiegać się mogą jednostki takie jak:

 • szkoły publiczne i niepubliczne w tym (przedszkola, sz. podstawowe, gimnazja,
  sz. ponadgimnazjalne),
 • szkoły kształcące zawodowo (technika, zasadnicze szkoły zawodowe, CKP),
 • domy kultury, biblioteki, poradnie psychologiczni – pedagogiczne, stowarzyszenia, fundacje pracujące z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej,
 • placówki kształcące dorosłych (szkoły językowe, firmy szkoleniowe).

Zobacz szczegóły

Wydawnictwo APT organizuje szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Edycja lato 2016 pod hasłem: "Twórczy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej" obejmuje następujące tematy:

 • Jedna klasa – trzy typy uczniów. Pomysły na zajęcia ze wzrokowcami, słuchowcami i kinestetykami,
 • Twórczy WF: sposoby na ciekawe zajęcia ruchowe z najmłodszymi uczniami poza salą gimnastyczną,
 • Jak odkryć w najmłodszych uczniach talent matematyczny i skutecznie go rozwijać?
 • Oswajamy żywioły – doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze na szkolnym podwórku,
 • Czytanie wrażeniowe, czyli nowy sposób czytania z dziećmi lektur i innych tekstów,
 • Gotowe pomysły na wykorzystanie tabletu i smartfonu w edukacji wczesnoszkolnej,
 • Skuteczne metody i techniki wyciszania grupy.

Zobacz szczegóły

Czasopisma

Pieniądze Są Dla Szkoły

Specjalnie dla Państwa wybieramy źródła finansowania dla szkół dostępne "tu i teraz". Wskazujemy najkorzystniejsze programy granotwe i sprawdzamy, jaką wysokość dotacji można uzyskać i podpowiadamy, na jakie cele można przeznaczyć otrzymane środki. Dostarczamy gotowych propozycji projektów, które pozwolą pozyskać pieniądze dla szkoły. Pokazujemy jak krok po kroku napisać wnioski o granty do poszczególnych organizacji, aby spełnić kryteria formalne i merytoryczne. Ponadto doradzamy, jak przygotować budżet, aby otrzymać maksymalną kwotę dofinansowania, pilnujemy terminów naboru i wyjaśniamy kryteria oceny wniosków.

Inspiracje Nauczanki

Jedyny magazyn dla nauczycieli zawierający gotowe pomysły oraz scenariusze prowadzenia zajęć.

Drogi Gminne i Powiatowe

Pierwsze na rynku czasopismo w całości poświęcone problemom przy zarządzaniu drogami należącymi do gmin i powiatów, które w profesjonalny i przystępny sposób przedstawia aspekty prawne i nowe technologie do zastosowania przy zarządzaniu i bieżącym utrzymaniu dróg niższej kategorii. Na łamach czasopisma prezentowane są: fachowe komentarze do wykluczających się przepisów, testy, porównania i rankingi technologii, materiałów i urządzeń, ciekawe realizacje, studia przypadków i gotowe projekty.

Magazyn Nowa Geodezja w Praktyce

W czasopiśmie prezentujemy wyłącznie praktyczne wskazówki, komentarze i gotowe do wdrożenia rozwiązania codziennych problemów w pracach geodezyjnych. Publikujemy informacje o kolejnych zmianach prawa i nowych technologiach. Na prawdziwych przykładach wskazujemy, jak skutecznie rozwiązać skomplikowane przypadki – od pomiarów, poprzez przygotowanie operatów, prowadzenie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, aż po geodezyjną obsługę inwestycji.

Publikacje

Jadłospisy i przepisy dla placówek zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży

Jak gotować smacznie i tanio, stosując przepisy nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia po 1 września 2015 r.

Jak gotować smacznie i tanio, stosując przepisy nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia po 1 września 2015 r.

Publikacja zawiera:

 1. 100 JADŁOSPISÓW na każdy dzień w 2 wariantach obejmujących:
  • całodzienne wyżywienie (4 posiłki) przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym
  • posiłek dwudaniowy obiadowy dla dzieci w wieku szkolnym.
 2. Do każdego jadłospisu PRZEPISY, które szczegółowo pokazują:
  • proporcje poszczególnych składników zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i z uwzględnieniem dodatków spożywczych dopuszczonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności
  • specjalnie dobrany sposób przygotowania posiłków, żeby zachować wymagania nowego Rozporządzenia MZ i jednocześnie uzyskać pełne walory smakowe dań
  • propozycje przypraw odpowiednich dla danej potrawy, które pomogą zastąpić sól i cukier.
 3. WARIANTY PRZEPISÓW z przeznaczeniem dla dzieci na dietach: bezglutenowej, bezmlecznej i bezjajecznej.
 4. METRYCZKĘ przy każdym posiłku z oznaczeniem zawartości soli i cukru, wskazaniem wartości energetycznej oraz wartości odżywczych posiłku.
 5. KOSZTORYSY dziennego wyżywienia dla każdego jadłospisu przy zastosowaniu rekomendowanych produktów.
 6. LISTY SPRAWDZAJĄCE zgodność jadłospisów dziennych i tygodniowych z zasadami nowego Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia do wielokrotnego wykorzystania przy samodzielnym komponowaniu posiłków.

Zobacz szczegóły

Dokumentacja Dyrektora Przedszkola na płytach CD

Roczny cykl płyt obejmuje ok. 250 dokumentów przygotowanych specjalnie dla przedszkoli

Kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania w roku szkolnym 2015/2016.

Wartości publikacji:

 • gotowe dokumenty wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do wymagań wobec przedszkoli
 • wszystkie dokumenty opracowane zgodnie z wytycznymi MEN na rok szkolny 2015/2016
 • możliwość edycji każdego dokumentu i dostosowania do indywidualnej sytuacji (potrzeb) placówki
 • dokumentacja na każdej płycie jest na bieżąco dostosowywana do kolejnych wytycznych oraz nowych regulacji MEN
 • dokumenty sprawdzone przez ekspertów – wizytatorów z kuratorium oświaty - pod kątem zgodności z najnowszymi regulacjami MEN

Dokumentacja Dyrektora Przedszkola na płytach CD jest zgodna z:

 • nowym Rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego!
 • Rozporządzeniem MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
 • Rozporządzeniem MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • Rozporządzeniem MEN z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych
 • najnowszą nowelizacją Ustawy o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015 r. i wcześniejszymi.

Zobacz szczegóły

Dokumentacja Dyrektora Szkoły na płytach CD

Roczny cykl płyt obejmuje ok. 400 gotowych do wykorzystania dokumentów

Kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania w roku szkolnym 2015/2016.

Wartości publikacji:

 • gotowe dokumenty wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do wymagań wobec szkół
 • wszystkie dokumenty opracowane zgodnie z wytycznymi MEN na rok szkolny 2015/2016
 • możliwość edycji każdego dokumentu i dostosowania do indywidualnej sytuacji/potrzeb placówki
 • dokumentacja na każdej płycie jest na bieżąco dostosowywana do kolejnych wytycznych oraz nowych regulacji MEN
 • dokumenty sprawdzone przez ekspertów – wizytatorów z kuratorium oświaty pod kątem zgodności z najnowszymi regulacjami MEN

Dokumentacja Dyrektora Szkoły na płytach CD jest zgodna z:

 • Nowym Rozporządzeniem MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego podpisanym dnia 12 sierpnia 2015 r.!
 • Rozporządzeniem MEN podpisanym dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
 • Rozporządzeniem MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
 • Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych
 • Najnowszą nowelizacją Ustawy o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015 r.

Zobacz szczegóły

Szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli w ramach Pracowni Nauczanki

Edycja lato 2016 pod hasłem: "Twórczy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej" obejmuje następujące tematy:

 • Jedna klasa – trzy typy uczniów. Pomysły na zajęcia ze wzrokowcami, słuchowcami i kinestetykami,
 • Twórczy WF: sposoby na ciekawe zajęcia ruchowe z najmłodszymi uczniami poza salą gimnastyczną,
 • Jak odkryć w najmłodszych uczniach talent matematyczny i skutecznie go rozwijać?
 • Oswajamy żywioły – doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze na szkolnym podwórku,
 • Czytanie wrażeniowe, czyli nowy sposób czytania z dziećmi lektur i innych tekstów,
 • Gotowe pomysły na wykorzystanie tabletu i smartfonu w edukacji wczesnoszkolnej,
 • Skuteczne metody i techniki wyciszania grupy.

Szkolenia kierowane są do:

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Zobacz szczegóły

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów.

Na warsztatach nauczą się Państwo, jak napisać poprawny wniosek i pozyskać granty unijne, które w 100% sfinansują wydatki na:

 • zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
 • zagraniczne kursy nauki języka dla pracowników placówek,
 • zagraniczne staże, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria,
 • wyjazdy w celu nauczania w zagranicznej placówce na okres do 2 miesięcy.

Szkolenia kierowane są do:

 1. Sektora "Edukacja szkolna" - szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych (z wyłączeniem szkół kształcących zawodowo) oraz przedszkoli

 2. Akcja 1 "Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)"
  Akcja 2 "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"

 3. Sektora "Szkolnictwo i kształcenie zawodowe" - szkół zawodowych, m.in. kadr kształcenia zawodowego, specjalistów
  w przedsiębiorstwach, osób prowadzących szkolenia zawodowe

 4. Akcja 1 "Mobilność Kadry i uczniów dla sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe"
  Akcja 2 "Partnerstwa strategiczne dla sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe"

 5. Sektora "Młodzież" - osób pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, m.in. dla instruktorów, opiekunów, trenerów, nauczycieli prowadzących edukację pozaformalną, liderów formalnych i nieformalnych grup młodzieżowych

 6. Akcja 1 "Mobilność edukacyjna. Wymiany młodzieży, Wolontariat Europejski (EVS) i wyjazdy osób pracujących z młodzieżą"
  Akcja 2 "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne i międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe"

 7. Sektora "Edukacja dorosłych" - wszelkich podmiotów działających w szeroko pojętym obszarze edukacji dorosłych
  (z wyłączeniem szkół ponadgimnazjalnych, w której naukę rozpoczyna młodzież, oraz szkół wyższych)

 8. Akcja 1 "Mobilność edukacyjna. Wyjazdy kadry edukacyjnej"
  Akcja 2 "Partnerstwa strategiczne. Projekty wielostronne realizowane z udziałem polskich instytucji"

Finansowanie inwestycji komunalnych na nowych zasadach w perspektywie 2014-2020

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo, jak:

 • zwiększyć skalę realizacji inwestycji komunalnej bez konieczności zwiększania środków przewidzianych w budżecie,
 • otrzymać lepszą punktację projektu w programie unijnym lub krajowym, dzięki wykorzystaniu nowych mechanizmów honorowanych w perspektywie 2014-2020,
 • uzyskać dostęp do funduszy unijnych dla małych, wcześniej pomijanych projektów komunalnych,
 • pozyskać inwestora i bezpiecznie przeprowadzić proces inwestycyjny w oparciu o nowe instrumenty prawno-finansowe,
 • zrealizować inwestycję, która nie zwiększy zadłużenia urzędu.

Szkolenia kierowane są do:

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, prezesów spółek komunalnych oraz przedstawicieli wydziałów finansowych i pracowników zamówień publicznych i inwestycji oraz skarbników

Zobacz szczegóły

Kontakt

Napisz do nas:

Agencja Pracy Twórczej Sp. z o.o.
ul. Żuławska 10
60-412 Poznań
Tel.: 61 221 69 78
Faks: 61 847 11 35
KRS: 0000470869, Sąd Rejonowy w Poznaniu - IX Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 7773232650
Regon: 302483298